Download Al-Quran MP3 + Terjemahan Al-Quran Lengkap

Download Quran MP3 Merdu + Terjemahan
Oke didengarkan bro


Surah No.Surah Name
Download MP3 Alquran
1Al-Fatihah
Download 
2Al-Baqarah
Download  
3Al-Imran
Download
4An-Nisa’
Download 
5Al-Ma’idah
Download
6Al-An’am
Download
7Al-A’raf
Download
8Al-Anfal
Download
9At-Taubah
Download
10Yunus
Download
11Hood
Download
12Yusuf
Download
13Ar-Ra’d
Download
14Ibrahim
Download
15Al-Hijr
Download
16An-Nahl
Download
17Al-Isra
Download
18Al-Kahf
Download
19Maryam
Download
20Ta­Ha
Download
21Al-Anbiya’
Download
22Al-Hajj
Download
23Al-Mu’minun
Download
24An-Nur
Download
25Al-Furqan
Download
26Ash-Shu’ara’
Download
27An-Naml
Download
28Al-Qasas
Download
29Al-‘Ankabut
Download
30Ar­Room
Download
31Luqman
Download
32As­Sajdah
Download
33Al­Ahzab
Download
34Saba’
Download
35Fatir
Download
36Ya­Sin
Download
37As-Saffat
Download
38Sad
Download
39Az-Zumar
Download
40Ghafir
Download
41Fussilat
Download
42Ash-Shura
Download
43Az-Zukhruf
Download
44Ad-Dukhan
Download
45Al-Jathiya
Download
46Al-Ahqaf
Download
47Muhammad
Download
48Al-Fath
Download
49Al-Hujurat
Download
50Qaf
Download
51Az-Zariyat
Download
52At-Tur
Download
53An-Najm
Download
54Al-Qamar
Download
55Ar-Rahman
Download
56Al-Waqi’ah
Download
57Al-Hadid
Download
58Al-Mujadilah
Download
59Al-Hashr
Download
60Al-Mumtahinah
Download
61As-Saff
Download
62Al-Jumu’ah
Download
63Al-Munafiqun
Download
64At-Taghabun
Download
65At-Talaq
Download
66At-Tahrim
Download
67Al-Mulk
Download
68Al-Qalam
Download
69Al-Haqqah
Download
70Al-Ma’arij
Download
71Nooh
Download
72Al-Jinn
Download
73Al-Muzzammil
Download
74Al-Muddaththir
Download
75Al-Qiyamah
Download
76Al-Insan
Download
77Al-Mursalat
Download
78An-Naba’
Download
79An-Nazi’at
Download
80‘Abasa
Download
81At-Takwir
Download
82Al-Infitar
Download
83Al-Mutaffifin
Download
84Al-Inshiqaq
Download
85Al-Buruj
Download
86At-Tariq
Download
87Al-A’la
Download
88Al-Ghashiyah
Download
89Al-Fajr
Download
90Al-Balad
Download
91Ash-Shams
Download
92Al-Lail
Download
93Ad-Duha
Download
94Ash-Sharh
Download
95At-Tin
Download
96Al-‘Alaq
Download
97Al-Qadr
Download
98Al-Baiyinah
Download
99Az-Zalzalah
Download
100Al-‘Adiyat
Download
101Al-Qari’ah
Download
102At-Takathur
Download
103Al-‘Asr
Download
104Al-Humazah
Download
105Al-Fil
Download
106Quraish
Download
107Al-Ma’un
Download
108Al-Kauthar
Download
109Al-Kafirun
Download
110An-Nasr
Download
111Al-Lahab
Download
112Al-Ikhlas
Download
113Al-Falaq
Download
114An-Nas
Download


................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 comments:

Post a Comment